Advertise

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2567

ประกาศพ้นสภาพนักเรียน-นักศึกษา

ประกาศการประมูลขายโคขุนเพศผู้ ด้วยวิธีการประมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงบ้านพักนักศึกษา

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงบ้านพักนักศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารปลอดภัย

ประกาศการประมูลขายโคเนื้อ ด้วยวิธีการประมูล

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารปลอดภัยพร้อมสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารปลอดภัยพร้อมสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักนักศึกษา

รายการ K-Farm ออนแอร์ 26 มีนาคม 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
เลขที่ 59 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0 3277 2855
[email protected]

StatisticCounter

243040