ประกาศ

  งานวิจัย สมรรถภาพการผลิตแพะขุนที่ได้รับกระถินและกิ่งอ่อนสับร่วมกับวัตถุดิบต่างๆ

โครงการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน(ร.9) ปลานิลสินในน้ำ”

ประกาศการจัดการเรียนการสอน อัพเดท 30/07/2564 

จัดส่งหนังสือเรียนแบบฝึกหัดและใบงานให้กับนักเรียนนักศึกษา  

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโค-กระบือ แก่เกษตรกร  

ประกาศแนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพของนักศึกษา 

 

 ประกาศประมูลขายโคเนื้อเพศผู้ จำนวน 10 ตัวและโคนมเพศผู้ จำนวน 10 ตัว

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องผสมอาหาร TMR

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดระบบดูแลสุขภาพโคเนื้อ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดอัพเกรดระบบรีดนมแบบ 2x4 Swing Over

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์(วัว) พร้อมโรงเรือน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

รายการ K-Farm ออนแอร์ 26 มีนาคม 2564

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

31113